Картотека за 2024 година

С най-голямо удоволствие ви информираме, че моментът за картотеки настъпи!

Всички деца, които имат желание да участват в турнири и състезания, включени в календара на Българската федерация по плувни спортове, могат да предадат нужните документи по имейл, като го изпратят на pobedaswim@abv.bg най-късно до петък – 10.01.2024г.

Нужни документи:

  1. Заявление, в което пише, че лицето желае да бъде член на клуба – с подпис от двамата родители (по образец)
  2. Декларация за лични данни (по образец)
  3. Актуална снимка на състезателя – 1 брой (Квадратна снимка – 200х200 pixels – паспортен формат – PNG или JPG формат)
  4. Акт за раждане на състезателя (за деца под 14 години) или копие на лична карта (за лица над 14 години)

Моля, изтеглете заявлението и декларацията от тук:

Такса за картотекиране за 2023 година – 60 лв

Цената включва: картотека и застраховка за цялата спортно-състезателна 2024 година.

ВАЖНО: Всички нужни документи трябва да се изпратят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО сканирани по електронен път на посочения по-горе имейл!

*Молим, всички документи, освен снимка на състазателя, да се изпращат във формат PDF!

Забележка: Таксата за картотекиране може да бъде предадена на личния треньор или да бъде преведена по банков път на посочената банкова сметка на КПС “Победа”:

BAN: BG45FINV91501217443697
BIC/SWIFT: FINVBGSF
Титуляр: КПС ПОБЕДА- Сдружение

В основанието задължително се посочват трите имена на детето, което ще се картотекира към БФПС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *