НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА

Нашата цел е не просто да научим Вашето дете да плува технически правилно и красиво кроул или гръб. Заниманията по плуване имат освен спортен, също така и възпитателен характер. При нас децата придобиват редица знания и умения, които ще им послужат като ценни качества в живота. Възползвайте се от пакетните ни предложения и осигурете на детето си умения и дисциплина за цял живот!

1 посещение

30 лв.

Само сега!

8 посещения

240 лв.
170 лв.*

Обадете се

4 посещения

120 лв.
100 лв.**

* Картата за 8 посещения трябва да бъде изразходена в рамките на 40 дни от датата на закупуване.
** Картата за 4 посещения трябва да бъде изразходена в рамките на 30 дни от датата на закупуване.
*** Към тези срокове се добавят дните на официалните празници и периоди, в които басейнът не работи или клубът е във ваканция.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Хронометър на син фон

Точност

Децата трябва да свикнат с точността, която е неизменна част от плувния спорт. Най-важното тук е да се научат да си разпределят правилно времето и приоритетите, както и да не закъсняват за тренировка.

Дисциплина

Децата ще се научат да бъдат дисциплинирани, да спазват реда в басейна и да следват точно указанията на своя треньор. Спортът и в частност плуването изграждат това качество в много голяма степен.

Самостоятелност

Успехът и напредъкът на всяко дете се дължи основно на самостоятелните усилия, които то полага по време на заниманията по плуване.

Търпение

Голяма част от хората искат и очакват да постигнат големи и значими успехи за кратък период от време. Именно това е и една от основните причини за техния провал. Тази нагласа се изгражда в психиката на човека още от най-крехка възраст. Със заниманията по плуване детето разбира, че е необходимо време и търпение, за да може да усвои правилното и технично изпълнение на плувните стилове.

Деца, които плуват под водата

Воля

Още от първите занимания по плуване, детето разбира, че за да се справи с трудностите, които среща във водата, то трябва да прояви воля. Също както и в живота – така и в спорта, волята е тази, която ни помага да преодолеем трудните моменти и пречките, за да можем на напредваме успешно.

Постоянство и целенасоченост

Капката дълбае камъка не със сила, а с постоянство. Това е казал преди векове мъдрият китайски народ. По време на тренировките по плуване детето се научава, че само постоянните и целенасочени усилия водят към добър резултат.

Дете, което плува с макарон

Концентрация

Децата започват да прибодиват възможност да се концентрират върху своето дишане и изпълнението на своите движения във водата. Изграждането на това качество, подпомага много децата и в усвояването на учебния материал и всички други дейности. Не на последно място, за нас е изключително важно, децата да идват на тренировка с желание и усмивка и да си тръгват от басейна с още по-голяма радост и нетърпение да се завърнат отново. Именно за това, ще положим всички усилия, за да дадем шанс на Вашето дете да заобича водата и да се влюби в плуването!

ЗА ТРЕНИРОВКАТА

Адрес

Заниятията се провеждат в басейн ЧСОУ „Свети Георги“ (Образователно–спортен комплекс „Лозенец“).
Адрес: гр. София, жк. Лозенец, бул. Никола Й. Вапцарпов №47 (Басейнът се намира пред бившата болница „Токуда“)


Структура на тренировката по плуване за деца

Продължителност на тренировката: 50 – 60 минути. В груповото обучение, могат да се включват деца на възраст от 5 до 18-годишна възраст, като всяка група е съставена от деца на приблизително еднаква или близка възраст.
  1. 7 – 8 мин – общоподготвителни упражнения на сушата
  2. 35 мин – основна част (разучаване на нови упражнения, затвърждаване и усъвършенстване на наученото до момента)
  3. 5 мин – заключителна част (игра, скокове, разплуване и др.)