Нашата цел е не просто да научим Вашето дете да плува технически правилно и красиво кроул или гръб. Заниманията по плуване имат освен спортен, също така и възпитателен характер. При нас децата прибодиват редица знания и умения, които ще им послужат като ценни качества в живота. Основните от тях са :

1. Дисциплина– децата ще се научат да бъдат дисциплинирани, да спазват реда в басейна и да следват точно указанията на своя треньор. Спортът и в частност плуването изграждат това качество в много голяма степен.

2. Точност – децата трябва да свикнат с точността, която е неизменна част от плувния спорт. Най-важното тук е да се научат да си разпределят правилно времето и приоритетите, както и да не закъсняват за тренировка.

3. Самостоятелност – успехът и напредъкът на всяко дете се дължи основно на самостоятелните усилия, които то полага по време на заниманията по плуване.

4. Воля – още от първите занимания по плуване, детето разбира ,че за да се справи с трудностите, които среща във водата, то трябва да прояви воля. Също както и в живота – така и в спорта, волята е тази, която ни помага да преодолеем трудните моменти и пречките, за да можем на напредваме успешно.

5. Търпение – Голяма част от хората искат и очакват да постигнат големи и значими успехи за кратък период от време. Именно това е и една от основните причини за техния провал. Тази нагласа се изгражда в психиката на човека още от най-крехка възраст. Със заниманията по плуване, детето разбира, че е необходимо време и търпение за да може да усвои правилното и технично изпълнението на плувните стилове.

6. Постоянство и целенасоченост“ Капката дълбае камъка не със сила, а с постоянство“. Това е казал преди векове мъдрият китайски народ. По време на тренировките по плуване детето се научава, че само постоянните и целенасочени усилия, водят към добър резултат.

7. Концентрация – децата започват да прибодиват възможност да се концентрират върху своето дишане и изпълнението на своите движения във водата. Изграждането на това качество, подпомага много децата и в усвояването на учебния материал и всички други дейности.

Не на последно място, за нас е изключително важно, децата да идват на тренировка с желание и усмивка и да си тръгват от басейна с още по-голяма радост и нетърпение да се завърнат отново. Именно за това, ще положим всички услилия, за да дадем шанс на Вашето дете да заобича водата и да се влюби в плуването !

Структура на тренировката по плуване за деца

Продължителност на тренировката: 50 – 60 минути
7 – 8 мин – общоподготвителни упражнения на сушата.
35 мин – основна част (разучаване на нови упражнения, затвърждаване и усъвършенстване на наученото до момента )
5 мин – заключителна част ( игра, скокове, разплуване и др. )

В груповото обучение, могат да се включват деца на възраст от 5 до 18-годишна възраст, като всяка група е съставена от деца на приблизително еднаква или близка възраст.

Цени

басейн ЧСОУ “ Свети Георги „ ( Образователно – спортен комплекс “ Лозенец „. Адрес  гр. София, жк. Лозенец, бул. Никола Й. Вапцарпов №47 ( Басейнът се намира пред бившата болница “ Токуда „)

Групово обучение по плуване за деца:

Еднократно посещение – 25 лв.

Карта за 4 посещения – 90 лв.

Карта за 8 посещения – 160 лв.