Клуб по плувни спортове “ Победа „ е спортно – образователна организация, развиваща своята дейност в областта на плувните спортове и по-специално в обучението по плуване за деца, подрастващи и възрастни. Приоритет за клуба е също така развитието на високото спортно майсторство, като неделима част от изграждането и затвърждаването на авторитета на плувните спортове, както на територията на Република България, така и в чужбина.

Ние си поставяме за цел да направим най-добрият спорт- а именно плуването, достъпен за възможно най-широк кръг от хора. Ние също така предоставяме възможно най – качествените услуги и програми за обучение по плуване за деца на възраст от 6 до 10 години, а също така и на подрастващи, юноши и възрастни.

Нашата визия е , че всяко едно дете трябва да се докосне до плуването, да се чувства комфортно и приятно във водата и да развие отлични плувни умения. Плуването е спортът, за който е доказано, че подпомага най-добре развитието и израстването на детския организъм. Огромните ползи от него се дължат на това, че при плувните движения, активно участие взимат всички мускулни групи, както и всички органи и системи на човешкия организъм. Водната среда от друга страна, подпомага укрепването и закаляването на детския организъм. Всички тези факти взети заедно доказват, че именно плуването е най- подходящият избор за спорт, както за Вас, така и за вашето дете! Не на последно място да не забравяме и старата римска мъдрост, че “ Всяко научено да плува дете е един спасен човешки живот „.