Полезни съвети за плуването

В тази част на нашият сайт ще Ви предоставим множество на брой ценни и полезни съвети за плуването , които ще Ви бъдат от изключителна полза. Ще се опитаме да дадем възможно най-професионалните и компетентни отговори, на някой от най-важните и често задавани въпроси, свързани с плуването.

Въпрос:

Каква е най-подходящата възраст, за да запиша детето си на плуване?

Отговор:

Това е един основополагащ и изключително важен въпрос. Въпреки че всяко дете се развива индивидуално и израства с различна скорост, в тази насока могат да се изведат някой основни принципи.

Най-подходящата минимална възраст, на която е подходящо да запишете Вашето дете на плуване е след навършване на 6 годишна възраст за момчетата и 5 годишна възраст за момичетата. Защо именно казваме,че това е така? Причината е от една страна развитието на централната и периферна нервна система на детския организъм, които при навършване на тази възраст вече са достигнали необходимото равнище, при което детето може да възприема, заучава и изпълнява технически правилно плувните упражнения, които му преподава неговия треньор. От друга страна по същото време, детето започва да развива необходимите качества на съзнателност, целенасоченост и задържане на вниманието върху определното упражнение. Практиката показва, че едно основно плувно упражнение, което дете на 4 години заучава за период от около 3 до 4 месеца, същото дете на 7 годишна възраст, би усвоило за период от около 3 седмици.

От казаното до тук следва, че истинското, качествено, целенасочено и ефективно обучение по плуване, започва след навършване на определена възраст. Разбира се и при по-ранна възраст от заниманията по плуване също има полза и тя е свързана основно с привикването на детето към водната среда. Именно това качество позволява на детето да се чувства комфортно във водата и да преодолее стаха си към нея.

Въпрос:

Защо да избера именно плуването за спорт с който да се занимава моето дете?

Отговор:

Плуването е възможно най-добрият избор, който можете да направите, когато избирате спорт за Вашето дете и когато мислите за неговото бъдещо развитие. Огромни и неизброими за ползите върху здравето, развитието на организма и психическото израстване на детето. На първо място плуването е най-добрият спорт от гледна точка на това, че той ангажира всички мускулни групи, органи и системи на човешкия организъм. Поради тази причина плуването също така е и най-комплексния спорт. Редовното му практикуване води до развитието на хармонично, стройно и съразмерно телосложение.