Клуб по плувни спортове “ Победа „ е спортно – образователна организация, развиваща своята дейност в областта на плувните спортове и по-специално в обучението по плуване за деца, подрастващи и възрастни. Приоритет за клуба е също така развитието на високото спортно майсторство, като неделима част от изграждането и затвърждаването на авторитета на плувните спортове, както на територията на Република България, така и в чужбина. Ние си поставяме за цел да направим най-добрият спорт- а именно плуването, достъпен за възможно най-широк кръг от хора. Ние също така предоставяме възможно най – качествените услуги и програми за обучение по плуване за деца на възраст от 6 до 10 години, а също така и на подрастващи, юноши и възрастни.